Tom Gwyrfai Cartwright


Byw yn Aberystwyth, gweinyddwr systemau ym Mhrifysgol Aberystwyth, rhwyfo, cyflwyno sioe radio, cadw'n brysur!

Living in Aberystwyth, systems administrator at Aberystwyth University, rowing, presenting a radio show, keeping busy!